2831022299 6979516649 ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 1, Ρέθυμνο mariakelaraki@gmail.com
 
     
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
''Συνοδεύοντας τα παιδιά μας σε κάθε βήμα τους''
 
 
     
 
 
 
     
     
  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣύνΕΡΓΟ - ΚΕΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Εργοθεραπευτήριο Ρέθυμνο Κρήτη
 
     
     
 
 Τι είναι η εργοθεραπεία;


Η παιδιατρική εργοθεραπεία είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση που παρέχεται σε παιδιά δίνοντας τους τη δυνατότητα να επιτύχουν την ανεξαρτησία σε όλους τουσ τομείς του έργου της καθημερνότητας. Ο πρωταρχικός στόχος της εμπλοκής του παιδιού σε έργο έχει ως στόχο την επίτευξη  των κατάλληλων δεξιοτήτων όπως προβλέπει η τυπική ανάπτυξη.

 

 Πότε ένα παιδί χρειάζεται αξιολόγηση εργοθεραπείας;

 

  • Δεν έχει καλή στάση σώματος.
  • Δυσκολεύονται στον χειρισμό μικρών αντικειμένων ή εργαλείων, όπως το ψαλίδι και το μολύβι.
  • Δυσκολεύεται στην γραφή και την αναπαραγωγή σχεδιών.
  • Δείχνει ευαισθησία και αντιδρά άσχημα σε αγγίγματα και διάφορες υφές.
  • Αποφεύγει παιχνίδια έντονης κινητικής δραστηριοποίησης, όπως παιδική χαρά.
  • Κινείται διαρκώς και δυσκολεύεταιι να μείνει σε μια συγκεκριμένη θέση.
  • Δεν μπορεί να διατηρήσει την προσοχή του σε ένα και μόνο γεγονός
  • Είναι επιρρεπής στις πτώσεις και δείχνει αδέξιο


 

 

 
     
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 


 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
 
 
 
 Αισθηριακή ολοκλήρωση


Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση είναι η επεξεργασία και ενσωμάτωση των αισθητηριακών ερεθισμάτων, μέσω της οποίας το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα ωριμάζει, και αποτελεί θεμέλιο για τη μάθηση, την αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον και τη συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη. Σαν δυναμική διαδικασία η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση είναι μια δραστηριότητα αυτό-οργάνωσης του ατόμου καθώς αυτό αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον.

 Αναπτυξιακές Διαταραχές


Ως αναπτυξιακές διαταραχές αναφέρονται οι αποκλίσεις των ικανοτήτων των παιδιών απο τις αναμενόμενες για την ηλικία τους ικανότητες, οι οποίες επηρεάζουν την μάθηση, τη συμπεριφορά και την κοινωνικοποίηση ( NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL 2004, MAYINSTITUTE 2010). Οι σχετικές με την ανάπτυξη διαταραχές διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες τις ειδικές αναπτυξιακές διαταρχές και τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Ο όρος διάχυτες δηλώνει τη γενική επιρροή της διαταραχής στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων του παιδιού και ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγραφεί το φάσμα του αυτισμού.

 Αυτισμός


Ο Αυτισμός είναι αναπτυξιακή διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, καθώς και από περιορισμένη, επαναλαμβανόμενη και στερεότυπη συμπεριφoρά.

 ΔΕΠΥ


Είναι μία απο τις συχνότερες νευροβιολογικές διαταραχές της παιδικής ηλικίας που συνεχίζεται κατα ένα σηματικό ποσοστό και στηνενήλικη ζωή. Τα χαρακτηριστικά  συμπτώματα της ΔΕΠΥ, δηλ. η διάσπαση προσοχής, η παρορμητικότητα και η υπερκινητικότητα, θεωρούνται τόσο κοινά στην παιδική ηλικία, που συχνά η διάγνωση παραβλέπεται, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα προβλήματα που η ίδια η ΔΕΠΥ προκαλεί στη συμπεριφορά, στην κοινωνική προσαρμογή ή στη σχολική απόδοση, αποδίδονται σε άλλες καταστάσεις που μπορεί να συνυπάρχουν.

 Μαθησιακές δυσκολίες


Οι μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένα άτομα κατά την απόκτηση και τη χρήση διαφόρων δεξιοτήτων, όπως η ακρόαση, η ομιλία, η ανάγνωση, η γραφή, ο συλλογισμός και η μαθηματική ικανότητα. Οι αδυναμίες αυτές οφείλονται σε προβλήματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τη διαδικασία της μάθησης. Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες έχουν φυσιολογική νοημοσύνη, ψυχολογική σταθερότητα και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής λειτουργίας, όπως προβλήματα όρασης ή ακοής. Αυτά τα άτομα μπορεί να εμφανίζουν προβλήματα συμπεριφοράς, κοινωνικής διαγωγής και κοινωνικής προσαρμογής, αλλά αυτά τα ζητήματα δεν αποτελούν την κύρια αιτία των μαθησιακών τους δυσκολιών. Επιπλέον, οι μαθησιακές δυσκολίες, όπως η δυσλεξία, δεν προκύπτουν από εξωτερικούς παράγοντες όπως πολιτισμικές διαφορές ή ανεπαρκή διδασκαλία.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" Φέρνουμε τα χαμόγελα στα πρόσωπα των μικρών μας αστεριών. " 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣύνΕΡΓΟ - ΚΕΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Εργοθεραπευτήριο Ρέθυμνο Κρήτη

Οι υπηρεσίες μας χαρακτηρίζονται από τον υψηλό βαθμό επαγγελματισμού και εξειδίκευσής στον τομέα της εργασιοθεραπείας. Παρέχοντας χώρους άρτια εξοπλισμένους με εξοπλισμό αισθητηριακής ολοκλήρωσης, διαθέτουμε την αναγκαία γνώση και εμπειρία για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Η εξειδίκευσή μας εκτείνεται στην αντιμετώπιση ποικίλων νευροαναπτυξιακών διαταραχών, εφαρμόζοντας τη μέθοδό της αισθητηριακής ολοκλήρωσης . Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε εξειδικευμένη υποστήριξη σε παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξή τους.

 
     
 
10+
Χρόνια εμπειρίας
1500+ 
Χαρούμενα παιδιά
750+
Γονείς που μας εμπιστεύτηκαν